کلبه هنر

کمرنگ ترین جوهر بهتر از قویترین حافظه است

تزئین سالاد الویه

                                          *سالاد الویه به شکی ماهی *

                     

 

                       

                                              "سالاد جوجه تیغی"

                           

                        ia7rrruq4ft1lfg3a73.jpg

                         vy5or46ryhqlz237cp9t.jpg

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۱ساعت 19:3  توسط هدی  |